HIRAYMA THAILAND
日本語
รายละเอียดการบริการการโค้ชชิ่งงานแก่คนญี่ปุ่น
รายละเอียดการบริการ การโค้ชชิ่งงานแก่คนญี่ปุ่น

การโค้ชชิ่งงานแก่คนญี่ปุ่นCOACHING FOR JAPANESE การโค้ชชิ่งงานแก่คนญี่ปุ่น

สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและการบรรลุเป้าหมาย โดยสอบถามปัญหาของคนญี่ปุ่นทุกท่านในหลากหลายบทบาทในไทย เช่นในฐานะตัวแทนบริษัท หัวหน้า หรือพนักงานที่ถูกส่งมาทำงาน

-อยากสื่อสารกับพนักงานคนไทยให้เก่งขึ้น
-อยากทราบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับลูกค้า
-อยากพัฒนาความสามารถในการบริหาร
-อยากทราบวิธีควบคุมความตึงเครียดในมนุษยสัมพันธ์
-อยากปรับปรุงความสามารถในการบริหารเวลา
-อยากระบุปัญหาในปัจจุบันให้ชัดเจน
-อยากทราบวิธีบรรลุเป้าหมายหรือพัฒนางาน
-อยากสร้างวิธีอบรมและให้ความรู้บุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร
-อยากทราบว่าตนเองควรต้องทำอะไร
-อยากตั้งเป้าหมายในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

แนวคิดพื้นฐานของการโค้ชชิ่งคือ "คำตอบอยู่ในตัวลูกค้า(โครงสร้างองค์กรนั้น)เอง" โดยการค้นหาปัญหาในเชิงประสิทธิผลจากการโค้ชแล้วทุกท่านจะสามารถดึงคำตอบที่มีออกมาจากตัวเอง การโค้ชชิ่งจะรับผิดชอบโดยคุณมัตสึโมโตะของฮิรายามะ ซึ่งมีใบรับรองNLP Master Practitioner ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราได้

ตารางสรุปรายละเอียดการบริการOUR SERVICE

กังวลเกี่ยวกับบุคลากรในการผลิตปรึกษาเรา

ติดต่อสอบถามด้วยแบบฟอร์ม

สอบถามทางโทรศัพท์

+66-3364-0596เวลาทำการ วันธรรมดา 8:30-17:30น.

กังวลเกี่ยวกับบุคลากรในการผลิตปรึกษาเรา