HIRAYMA THAILAND
日本語
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดเกี่ยวกับบุคลากรในงานผลิต ติดต่อสอบถามเราได้

ติดต่อสอบถามด้วยแบบฟอร์มCONTACT FORM

กรุณากรอกข้อมูลลงในหัวข้อด้านล่างนี้ และกดปุ่ม "ส่ง" ท่านจะได้รับการตอบกลับจากผู้ดูแลใน1-2วันทำการ

จำเป็น

จำเป็น

จำเป็น

จำเป็น

จำเป็น

จำเป็น

จำเป็น

จำเป็น

 หากไม่มีปัญหาในเนื้อหาโปรดเขียนเครื่องหมายถูก

ติดต่อสอบถามจากโทรศัพท์/แฟ็กซ์TELEPHONE / FAX

ติดต่อสอบถามจากโทรศัพท์/แฟ็กซ์ ตามหมายเลขด้านล่าง

+66-3364-0596

เวลาทำการ วันธรรมดา 8:30-17:30น.

กังวลเกี่ยวกับบุคลากรในการผลิตปรึกษาเรา