HIRAYMA THAILAND
日本語
รายละเอียดการบริการปรึกษาการจ้างบุคลากร
รายละเอียดการบริการ ปรึกษาการจ้างบุคลากร

ปรึกษาการจ้างบุคลากรSTAFFING CONSULTING ปรึกษาการจ้างบุคลากร

สนับสนุนในการว่างจ้างบุคลากรที่มีทักษะในสายงานซึ่งจะช่วยเสริมความเป็นมืออาชีพของธุรกิจการผลิต ให้คำปรึกษาในการจ้างบุคลากรที่ตรงตามความต้องการของท่าน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน เช่น ล่าม พนักงานออฟฟิศ วิศวกร ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญ โดยลูกค้าและผู้สมัครสามารถสัมภาษณ์กันก่อนเพื่อป้องกันการจ้างงานไม่ตรงเงื่อนไขกัน

ตารางสรุปรายละเอียดการบริการOUR SERVICE

กังวลเกี่ยวกับบุคลากรในการผลิตปรึกษาเรา

ติดต่อสอบถามด้วยแบบฟอร์ม

สอบถามทางโทรศัพท์

+66-3364-0596เวลาทำการ วันธรรมดา 8:30-17:30น.

กังวลเกี่ยวกับบุคลากรในการผลิตปรึกษาเรา